Interaktívna tabuľa

Máme radi uvoľnenosť a zábavu. 

Preto uprednostňujeme interaktivitu pred pasivitou. U nás nebudeš len pasívnym poslucháčom, ktorý sleduje lektora. Zapojí sa každý. Pracujeme všetci spolu na zdieľanej tabuli, kde sa vidíme a počujeme zároveň. Hýb obrázkami, píš, škrtaj, pridávaj poznámky a zvýrazňuj text.

 

Veľmi som si obľúbil Google Miro, je praktická a všetko mám na jednom mieste pri opakovaní lekcii (pridávanie obrázkov, textov, nahrávok, linkov). Štruktúru tabule si môžem upravovať tak, ako mi to vyhovuje. A dokonca majú aj super aplikáciu, ktorá je praktická, neseká, a zopakujem si učivo keď nemám pri sebe pc.

Henrich H., študent

Preskúmaj tabuľu

Ukážka výuky cez Miro

youtube