Kontakt

vz3n7y59jianrq

Lucia

Tvorivá lektorka, prekladateľka a tlmočníčka

qqyxs82d69manrq

Denis

Stavebný inžinier, prekladateľ a jazykový nadšenec so zmyslom pre detail

zi949owgrpcfsq

Eddy

Najlepší priateľ človeka

mpy46os829vanrq

Oli

Lektorka a lingvistka s vášňou pre inovatívne metódy učenia

8pxiykr12g9jywq

Lívia

Skúsená špecialistka na ľudské zdroje so zameraním na vzdelávanie