Dovoľte deťom rásť prirodzene a v pohodlí

Deti zvládajú jazykové myslenie rýchlejšie a zapamätávajú si trvalejšie. Ľahšie a rýchlejšie ukladajú informácie a vybavujú si ich z pamäte. Učenie sa cudzieho jazyka v skorom veku tak výrazne formuje nielen jazykové schopnosti, ale aj premýšľanie a najmä inteligenciu. V našej  jazykovej škole im pomôžeme rozvíjať tieto zručnosti komplexným spôsobom, vďaka spojeniu audio, kinestetického a vizuálneho vnímania. To všetko vďaka energickým lektorom z celého sveta a jedinečnej interaktívnej tabuli, ktorá ich zapojí do deja.

Nezáväzná prihláška